Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato Pylimo g. 51 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pylimo g. 51, Vilnius; kad. Nr. 0101/0057:140

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės  paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji ( trijų ir daugiau butų  gyvenamieji namai)/ maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų  vadovas Ramūnas Buitkus; architektura@senamiescio.lt; 861066194

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pylimo 51“ i/k;304479736; Kalvarijų g.1, LT-09310 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019 09 23  Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius; 861066194  d.d. nuo 17  iki 17.30h iš anksto  susitarūs

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 09 23 raštu  UAB“Senamiesčio  projektai“ Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius;  e-pašu  architektura@senamiescio.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 09 24  Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose, Stiklių g. 4 Vilniuje  17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-10-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.