Visuomenės informavimas apie numatomą maitinimo paskirties pastato- restorano Maksimiškių g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Maksimiškių g. 4, 0101/0067:197

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

MAITINIMO  PASKIRTIES PASTATAS – RESTORANAS (7.5.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SIENOS”, PV Donatas Laucius

Savičiaus g. 3, Vilnius

868977336, donatas@wall.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „OSLO NT“, M. Valančiaus g. 1A,  Vilnius, dir. Simonas Bačiulis

simonas@bolds.lt, 861699399

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Savičiaus  g. 3, Vilnius WALL architektūros studijos patalpose

darbo dienomis 8:00-16:00

arch. Donatas Laucius 868977336

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Imtinai iki 2019-04-01 16:00 email.:donatas@wall.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Panerių seniūnijos patalpose Žalioji a. 3, LT-02232, Vilnius

2019-04-01 17:30

Atsisiųsti priedą.

2019-04-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.