Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo įstaigos paskirties pastato paskirties keitimo į svečių namus, Pranciškonų g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pranciškonų g. 1, Vilnius; kadastr nr. 0101/0057:92

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių esama: Mokslo; Statinių numatoma: Svečių namai.

Patalpų esama: Negyvenamoji; Patalpų numatoma: Negyvenamoji.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Uab „Renova“; Birutė Dedurienė; birute.deduriene@renova.lt; +370 682 20017

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Mažesniųjų brolių pranciškonų (konventualų) ordino vienuolynas. Į.k. 19260452, Pirčiupių g. 3, Vilnius; regina@vilniauskdc.eu; +370 698 79190.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Gedimino pr. 16; +370 682 20017; 09:00-18:00 iki 2020-02-18

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-02-18, elektroniniu paštu: renova@renova.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VSAA patalpose, Stiklių g. 4, 01131 Vilnius; 2020-02-19; 18:10

Atsisiųsti priedą.

2020-02-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.