Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato dalies (sporto centro) Kauno g. 43 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kauno g. 43, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0055:211

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, visuomenės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Mokslo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Renata Laivytė, el. paštas: info@archera.lt, Kęstučio g. 11-1, Telšiai, Tel. Nr. 860595977

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto sporto centras, el. paštas: sporto centras@vilnius.lt,  Kauno g. 43, Vilnius,

Tel. Nr. 852333331

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019m. spalio 11d. 08:00-17:00 h, Kęstučio g. 11-1, Telšiai

Tel. Nr. 860595977, el. paštas: info@archera.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki: 2019m. spalio 11d. 17:00 h

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti paštu: Kęstučio g. 11-1, Telšiai

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu: info@archera.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 m. spalio 16, 17:00-18:00, Kauno g. 43 (3 kab.), Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.