Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Didlaukio g. 35, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Didlaukio g. 35, 08320 Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0017:395

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Mokslo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Edvinas Kolakauskas, [email protected], 8 698 81829

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus lopšelis-darželis „GINTARĖLIS“, Didlaukio g. 35, 08320 Vilnius,  8 5 277 7786, [email protected];

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „LitCon“ Islandijos g. 4, Vilnius, [email protected], 8 5 212 50 52; nuo 9:00 iki 11:00 darbo dienomis iki viešo susirinkimo.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 62 p. tvarka, galima teikti projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasibaigus viešam susirinkimui informacija nebebus teikiama.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks 2018-03-12 17.00 val., Vilniaus m. sav. 216 salėje, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-03-16

Po viešo susirinkimo projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.