Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato G. Baravyko g. 10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

G. Baravyko g. 10, Vilniaus m., (Kad. Nr. 0101/0032:841)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Visuomeninės paskirties teritorijos, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Mokslo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros kūrybinė grupė“, akg@akg.lt, 865069376

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ NT taškas“ Jogailos g. 4, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2019 gruodžio 12d., A.Tumėno g. 4-25, Vilnius. Rytų įėjimas, antras aukštas, UAB „Architektūros kūrybinė grupė“. Priėmimo laikas, darbo dienomis, nuo 14val. iki 18 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 gruodžio 12d. elektroniniu paštu: akg@akg.lt, agne@akg.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 gruodžio 12 d., 18:00 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) 215kab., II aukštas

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-15

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti  priedą