Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato I. Šimulionio g. 14, Vilniuje, rekonstravimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
I. Šimulionio g. 14, Vilniaus m. Sklypo kad. Nr. 0101/0038:180

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kultūros ir švietimo (Ikimokyklinių ugdymo mokyklų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Tiksli forma“, Vokiečių g. 24-12, Vilnius. PV Edvardas Šegžda; el. paštas edvardas@tiksliforma.lt, tel. 8676 16686

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „STRAZDELIS“, I. Šimulionio g. 14, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Tiksli forma“, Vokiečių g. 24-12, Vilniuje darbo dienomis 09-17val. tel. 8676 16686

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių gali teikti projektuotojui el.paštu edvardas@tiksliforma.lt iki 2018-03-01 (imtinai) 17.00 val. Pagal STR 1.04.04:2017, 62 punktą (t.y. visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.) Neteisingai pateikti pasiūlymai arba pasiūlymai pateikti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui bus nenagrinėjami.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės antro aukšto salėje, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje kovo 1d. 18.00val.

Atsisiųsti priedą.

2018-03-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.