Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Lukšinės g. 29, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lukšinės g. 29, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama naudojimo pagrindinė paskirtis – kita; būdas –  visuomeninės paskirties objektų teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Barprojektas“ , j.a.k. 121409058, el.p. benotas.baronas@gmail.com, tel. 869821208;

 Statinio architektė (projekto autorė) Sigita Norviliūtė, el.p. sigita.ns@gmail.com, tel. 861628752.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Krajama“, j.a.k. 304167804, Jogailos g. 11, LT-03100 Vilnius, el.p. krajama3@gmail.com, tel. 862078389

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB Radiant Partners patalpose Lukiškių g. 3-314, Vilnius, (telefonspynės Nr.22), tel. 861628752, nuo 2018-05-08 iki 2018-05-23, nuo 9:00 iki 17:00  darbo dienomis 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikiami raštu UAB „Barprojektas“ A. Rotundo g. 4A-15, LT-01400 Vilnius arba el.paštu benotas.baronas@gmail.com iki viešo susirinkimo ir susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2018 m. gegužės 23 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-06-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.