Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Mokslininkų g. 6, Vilniuje, projektavimą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Mokslininkų g. 6, Vilnius; Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0008:1175

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Mokslo paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julė Bajorūnaitė, jule@2Larchitektai.lt, 8 652 49856

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Biotechnologinės farmacijos centras „BIOTECHPHARMA“, Mokslininkų g. 4, LT-08412 Vilnius, jule@2Larchitektai.lt, 8 652 49856

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „2L Architektai“ patalpose, M. K. Čiurlionio g. 70, LT-03100 Vilnius, iki 2020-08-13 d. darbo dienomis, nuo 9.00 iki 18.00 val. iš anksto susitarus telefonu 865249856

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: jule@2Larchitektai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-08-13 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu jule@2Larchitektai.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%253ameeting_Nzc4ODI1OGEtY2YyOS00MzZhLTk4OWYtNTI0YThlODg4OWU0%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b316e952-364e-4743-832c-0cdf10ac949a%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=33048e66-d238-45f0-8183-e5403163400c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Atsisiųsti priedą

2020-08-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.