Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Mokslininkų g. 6, Vilniuje, projektavimą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Adresas: Mokslininkų g. 6 Vilnius (kad. Nr. 0101/0008:1175)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir numatoma paskirtis: Kita, Paskirtis: Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio numatoma paskirtis: Mokslo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas: UAB „Baltic engineers“, Savanorių pr. 28, Vilnius.

Projekto vadovė: Viktorija Bogdanovienė, el. p.: vbo@ balticengineers.com, tel.: 8 685 53747.

Statinio architektas: UAB „Milimetras“ architektas Tomas Rasiulis, el. p.: tomas.rasiulis@gmail.com,  tel.: 8 686 65551.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Inovacijų ir verslo centras“,  Mokslininkų g. 6A, Vilnius, Lietuva, Tel. +370 616 00421

El. paštas: a.sadelskis@keista.eu

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Savanorių pr. 28, Vilnius, +370 649 46726, vbo@balticengineers.com, iki 2020-08-19, 9:00-16:00 val. (susitarus iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-08-19 d., raštu UAB “Baltic engineers”, Savanorių pr. 28, Vilnius, el. paštu vbo@balticengineers.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2020-08-19, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://zoom.us/j/96753175827

Atsisiųsti priedą.

2020-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.