Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Mokslininkų g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Mokslininkų g. 6, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris: 0101/0008:1175

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Mokslo paskirties pastatas (7.11)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, tel. 8-5 2610147, PV Tumas Mazūras, el. p. tumas@unitectus.lt, tel. 8 699 56670

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“. Buveinės adresas: Mokslininkų g. 2A, LT-08412, Vilnius,  el. p. info@vitp.lt, tel.  8-5 210 9256, kontaktinio asmens el. p. edmundas@vitp.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, 5 aukštas. Tel. 8-5 2610147 arba 8 699 56670, laikas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-08-27 el. paštu: tumas@unitectus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Susirinkimas vyks 2020-08-27 (ketvirtadienį) 17.00 val., nuotoliniu būdu, virtualioje internetinėje erdvėje, prisijungus – http://viesinimas.zoomtv.lt/, (užsiregistruoti galima nuo 16.00 val.)

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.
Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/OfK4W

 

2020-10-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.