Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro Savanorių pr. 55, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Savanorių pr. 55, Vilniaus m.sav.; kad. Nr.: 0101/0052:44 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo paskirtis: Kita

Sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama : kultūros ir švietimo paskirtis

Numatoma: mokslo paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Ramunė Matijošienė

el.p.: froleta11@gmail.com

tel.: +370 688 15359

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla- daugiafunkcinis centras

Buveinės adresas: I.Šimulionio g.6, Vilnius

el.p.: rastine@viltis.vilnius.lm.lt

tel.: (8 5) 244 2622

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/ ,

Adresas: I.Šimulionio g.6, Vilnius, darbo dienomis, laikas nuo 7:00-18:00 val.

tel.: (8 5) 244 2622

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-01-20, 16:00 val,

el.p.: froleta11@gmail.com

tel.: +370 688 15359

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr.3, Vilnius, 216 salė

Data: 2020-01-20, laikas: 17:00-18:00 val.

Atsisiųsti priedus:

projektiniai pasiūlymai_1; 

projektiniai pasiūlymai_2; 

projektiniai pasiūlymai_3.