Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato – universiteto Aguonų g. 22, Vilniuje projektavimą- Stabdomas!

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Aguonų g. 22, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0057:137

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės, komercinės paskirties

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Mokslo paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „ARCHIMODUS“. PV Vytautas Silevičius. info@archimodus.lt. +37061624011

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Akademinė valstybinė įstaiga Balstogės universitetas. Aguonų g. 22, Vilnius. d.jezulewicz@gmail.com +37065264615

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Švitrigailos g. 11A-342, Vilnius. +37061624011. Darbo dienomis nuo 16:00-17:00 (prieš tai pranešus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018-01-17 el. paštu info@archimodus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215. 2019-01-17 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-01-16

Svarbu!

Vadovaujantis 2019-01-16d. pareiškėjo prašymu, viešas svarstymas 2019-01-17d. neįvyks.