Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Vismaliukų g. 34, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Mokslo paskirties pastatas Vismaliukų g. 34, Vilniuje

žemės skl. kad Nr. 0101/0007:2471 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis- kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Mokslo; kitos paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „MASPRO“, Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240, tel. +37060874731, [email protected]

Projekto vadovė Indrė Pažemeckienė

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, Vismaliukų g. 34, LT-10243, Vilnius tel. +37052745409, [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

IS „Infostatyba“; Vilniaus m. savivaldybės internetiniame psl.; Ulonų g. 5, Vilniuje, (nuo 8 iki 17 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu [email protected], tel. +37060874731, paštu adresu Ulonų g. 5, Vilnius, LT-08240,Vilnius, LT-08240, nuo 2020-08-17 iki 2020-08-31 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu,

2020-08-31 15:00

vaizdo transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/99881151638

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1mfqTj

 

2020-09-24

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.