Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Žemynos g. 2C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žemynos g. 2C, Vilnius

kad. Nr.:
0101/0015:305

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
pagrindinė naudojimo paskirtis:
kita

naudojimo būdas:
visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
mokslo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Panevėžio miestprojektas“ projekto vadovas Marijus Ponomariovas,

el.p.:
konstrukcijos3@pmp.lt, tel. Nr.:
+370 674 40908

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius,

tel. Nr.:
(8 5) 211 200

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
darbo dienomis 8:15 – 17:15 (penktadieniais 8:15 – 16:00)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima el. p. konstrukcijos3@pmp.lt iki 2018-12-03

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Kolegijos salėje), 2018-12-04, 17:00 – 18:00

Atsisiųsti priedą.

 

2018-12-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.