Visuomenės informavimas apie numatomą mokslo paskirties pastato Žirmūnų g. 37, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žirmūnų g. 37, Vilnius, Sklypo kad. Nr. 0101/0023:255 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama ir numatoma kita, naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama ir numatoma – mokslo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Mačiulis, info@eksploit.lt, +370 672 09073

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus Žirmūnų gimnazija, į.k. 190000360, Žirmūnų g. 37-1, LT-09106, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ulonų g. 5, Vilnius, 2018-05-25 iki 2018-06-08, nuo 8:00 iki 17:00,

 +370 672 09073

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
IKI 2018-06-08 17:30, Paštu – Ulonų g. 5, Vilnius

 info@eksploit.lt, +370 672 09073

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-06-20, 17:30 , Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.