Visuomenės informavimas apie numatomą mokyklos Minties g. 3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Minties g. 3, Vilnius, kad. Nr. 0101/0023:260
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kita; VIsuomeninės paskirties teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB Inovatyvi inžinerija, atsakingas asmuo – M. Ebersonas, architektė I. Smalakė, info@inoin.lt, 8 626 41905, P. Lukšio g. 7, Vilnius
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA, Minties g. 3, Vilnius. Tel.: +370 5 234 2087, rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas UAB „Inovatyvi inžinerija“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, Tel. Nr. 8 626 41905, el. paštas: info@inoin.lt, Darbo laikas I-V 9:00-16:00. Taip pat su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt skiltyje Savivaldybė > Miesto plėtra > Numatomo statinių projektavimo viešumas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu. Pasiūlymai teikiami raštu, adresu UAB „Inovatyvi inžinerija“, P. Lukšio g. 7, Vilnius, el. paštas: info@inoin.lt , per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose adresu Konstitucijos pr. 3., Vilnius, 2018 m. spalio 1 d. 17:00, 216 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.