Visuomenės informavimas apie numatomą mokyklos Subačiaus g. 41, Vilniuje rekonstravimą ir sporto salės Subačiaus g. 41 Vilniuje kapitalinio remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Subačiaus g. 41, sklypo Kad. Nr. 0101/0058:189

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo esamas naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio un. daikto nr. 1096-5016-5014 esama paskirtis – kultūros, numatoma paskirtis – mokslo

Statinio un. daikto nr. 4400-3808-7297 esama paskirtis – sporto, numatoma paskirtis – sporto

 

Statytojas (juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje“, Subačiaus g. 41, LT-111350 Vilnius,  [email protected], +370 698 22942

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris:

Daina Ferguson, [email protected], +370 656 61708

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilniaus miesto savivaldybės  www.vilnius.lt  svetainėje,

Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius,  II aukštas, +370 656 61708, darbo dienomis nuo 17:00 iki 18:00 val. (iš anksto susitarus telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus:

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Maironio g. 11, Vilnius, elektroniniu paštu [email protected], iki 2019 m. lapkričio 19 d. per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus projektuotojui turi nurodyti: 1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2. Pasiūlymo teikimo datą; 3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. 262 9646 el. p. [email protected],

2019 m. lapkričio 19 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedus:

Subačiaus g. 41_PP;

Subačiaus g. 41_PP vizualizacijos.