Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą mokyklos Subačiaus g. 41, Vilniuje rekonstravimą ir sporto salės Subačiaus g. 41 Vilniuje kapitalinio remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Subačiaus g. 41, sklypo Kad. Nr. 0101/0058:189

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo esamas naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio un. daikto nr. 1096-5016-5014 esama paskirtis – kultūros, numatoma paskirtis – mokslo

Statinio un. daikto nr. 4400-3808-7297 esama paskirtis – sporto, numatoma paskirtis – sporto

 

Statytojas (juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

VšĮ „Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje“, Subačiaus g. 41, LT-111350 Vilnius,  finance@aisv.lt, +370 698 22942

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris:

Daina Ferguson, daina@smartas.lt, +370 656 61708

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilniaus miesto savivaldybės  www.vilnius.lt  svetainėje,

Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius,  II aukštas, +370 656 61708, darbo dienomis nuo 17:00 iki 18:00 val. (iš anksto susitarus telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus:

Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu Maironio g. 11, Vilnius, elektroniniu paštu daina@smartas.lt, iki 2019 m. lapkričio 19 d. per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai teikdami pasiūlymus projektuotojui turi nurodyti: 1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2. Pasiūlymo teikimo datą; 3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, tel. 262 9646 el. p. info@vsaa.lt,

2019 m. lapkričio 19 d. 17:30 val.

Atsisiųsti priedus:

Subačiaus g. 41_PP;

Subačiaus g. 41_PP vizualizacijos.