Visuomenės informavimas apie numatomą multimodalinių kompleksinių aikštelių Antakalnio g. 130 ir Lizdeikos gatvėse projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gatvės raudonųjų linijų ribose Nemenčinės pl., Vilniuje

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Inžinerinės infrastruktūros teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų, kitos paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
SĮ Vilniaus planas, arch. Saulius Dagelis, el.p. saulius.dagelis@vplanas.lt; tel. 8 5 211 2496

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
SĮ Vilniaus planas, Konstitucijos pr. 3, 509 kab., darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., iš anksto susitarus telefonu 8 5 211 2496

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018 m. rugpjūčio 7 d. elektroniniu paštu saulius.dagelis@vplanas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 m. rugpjūčio 7 d. 17.00 val. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 216 salėje

Atsisiųsti priedą