Visuomenės informavimas apie numatomą negyvenamosios paskirties pastato paskirties keitimo į maitinimo, sandėliavimo paskirties pastatų, administracinės paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato paskirties keitimo į kultūros kapitalinio remonto, pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato ir administracinės paskirties pastato kapitalinio remonto, Maironio g. 1 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Maironio g. 1, Vilnius, Kad. Nr.  0101/0041:144 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis  -Kita

Naudojimo būdas –   visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo administracijos skyriaus raštą Nr.  A51-24786/21(2.14.2.12E-ŽEM) 2021-03-22  atliekami pastato kadastrinių matavimų atnaujinimo darbai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama  – Sandėliavimo; Pagalbinio ūkio paskirties; Negyvenamosios paskirties; Administracinės paskirties;  Būsima – Maitinimo; Kultūros paskirties;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Maspro“, įgalioti, Martynas Mačiulis, +37067209073, info@maspro.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VšĮ Menų spaustuvė;  į.k.  125873853;  Šiltadaržio g. 6, LT-01124, Vilnius;  +370 65991585

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Ulonų g. 5, 4a. LT-08240, Vilnius

Šiltadaržio g. 6, Vilnius, VšĮ Menų spaustuvė;

+37067209073, Iki 2021-11-03

Nuo 8:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-11-03;

Paštu  – Ulonų g. 5, 4a. LT-08240, Vilnius; Elektroniniu paštu – info@maspro.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-03; 16:00 , Nuotoliniu būdu,

per „Zoom“ platformą,  UAB Maspro:

Svarstymo ir įvykio pavadinimas : Menų spaustuvės visuomenės informavimas

Statybos projekto pavadinimas – Negyvenamosios paskirties pastato (unik. Nr. 1094- 0462-8117) paskirties keitimo į maitinimo, sandėliavimo paskirties pastatų (unik. Nr. 1094-0462-8071, unik. Nr. 1094-0038-7066), administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 1094- 0462-8060) paskirties keitimo į kultūros rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato (unik. Nr. 1094-0038-7077) paskirties keitimo į kultūros kapitalinio remonto, pagalbinio ūkio paskirties pastato (unik. Nr. 1094-0462-8106) rekonstravimo, sandėliavimo paskirties pastato (unik. Nr. 1094-0462- 8052) ir administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 1094-0462-8017) kapitalinio remonto, Maironio g. 1 (unik. Nr. 0101- 0041-0144), Vilniuje, projektas

Statybos objekto vieta – Maironio g. 1, Vilnius

Svarstymo vieta – Projektuotojų ofisas – Ulonų g. 5, Vilnius

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96753456936

 

Meeting ID: 967 5345 6936

 

Atsisiųsti priedą.

2021-12-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams priedąpasiūlymams pritarta.