Visuomenės informavimas apie numatomą odontologijos klinikos Šeimyniškių g. 44 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šeimyniškių g. 44, Vilnius

kad. nr. 0101/0033:954

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: Pastatas – Parduotuvė

Numatoma paskirtis: Gydymo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867,

9:00-12:00 val. ir 13:00-18:00 val.

iki 2019-03-27

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2019-03-27

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, salė Nr. 215,

2019-03-27, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.