Visuomenės informavimas apie numatomą pagalbinio ūkio paskirties pastato Saulės g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Saulės g. 9, skl. kad. Nr. 0101/0043:0165

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagalbinio ūkio paskirties (nekeičiama)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas – UAB „3DC“.

Aurelijus Keturakis, el.p.: aurelijus.3dc@gmail.com, tel. Nr. 869080999

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T.Z.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gvazdikų Sodų 1-oji g.27, Vilnius.; Tel. Nr. 869080999

Darbo dienomis  (9.00-18.00) – laikas derinamas iš anksto suderinus telefonu.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo (2021-04-14) ir jo metu.

Pasiūlymus teikti el. paštu aurelijus.3dc@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Karantino metu projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda: https://meet.google.com/hrn-xjnw-zqm

2021-04 -14 16:00

 

Atsisiųsti priedą.

3D vilnius https://arcg.is/1eDfj8

 

2021-06-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.