Visuomenės informavimas apie numatomą parduotuvės Dzūkų g. 38A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dzūkų g. 38A, kad. Nr. 0101/0071:196

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – kita, būdas – nenustatytas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Povilas Šliuželis, povilas@kubinismetras.lt, 861275288

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Menesa“, Neries krant. 18, Kaunas, povilas@kubinismetras.lt, 861275288

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, 861275288, D.D. 15:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-12-07 d. Paštu:
UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius. El. paštu:
povilas@kubinismetras.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2018-12-07 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.