Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą parduotuvės Karaliaučiaus g. 9a, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris 0101/0167:2091

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.3. prekybos paskirties pastatas – parduotuvė (maisto prekių).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Giedrius Fokas el.p.: giedrius.fokas@3set.lt tel. 8 686 07105

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:

UAB Būsto projektai. Buveinės adresas: A. Goštauto 40a, Vilnius, el.p.: jonas@eika.lt tel. 8 686 40106

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

A. Goštauto g. 40b, Vilniuje, 6 aukštas. UAB 3SET patalpos. Tel. 8 686 07105, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-12-07 16.00val. el. paštu:giedrius.fokas@3set.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-12-07 16:00 val. Microsoft Teams susirinkimo prisijungimo nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJlYmYwOGEtZTdjYy00MTUwLWFiMTEtNDEyNzE3ZmYxNzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1810706-88ce-4b76-8fee-fe681851ebfb%22%2c%22Oid%22%3a%2277d400ab-2bf6-4faf-8039-4714fbe0bdd4%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis: https://arcg.is/fGjav

 

2021-01-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.