Visuomenės informavimas apie numatomą parduotuvės Karaliaučiaus g. 9a, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Karaliaučiaus g. 9A, Vilnius, sklypo kadastrinis numeris 0101/0167:2091

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.3. prekybos paskirties pastatas – parduotuvė (maisto prekių).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Giedrius Fokas el.p.: [email protected] tel. 8 686 07105

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:

UAB Būsto projektai. Buveinės adresas: A. Goštauto 40a, Vilnius, el.p.: [email protected] tel. 8 686 40106

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

A. Goštauto g. 40b, Vilniuje, 6 aukštas. UAB 3SET patalpos. Tel. 8 686 07105, laikas (iš anksto susitarus): darbo dienomis 9-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2020-12-07 16.00val. el. paštu:[email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-12-07 16:00 val. Microsoft Teams susirinkimo prisijungimo nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJlYmYwOGEtZTdjYy00MTUwLWFiMTEtNDEyNzE3ZmYxNzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d1810706-88ce-4b76-8fee-fe681851ebfb%22%2c%22Oid%22%3a%2277d400ab-2bf6-4faf-8039-4714fbe0bdd4%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis: https://arcg.is/fGjav

 

2021-01-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.