Visuomenės informavimas apie numatomą parduotuvės patalpos Nr. 1 padalinimo į du turtinius vienetus, vieno turtinio vieneto paskirties keitimo į kitą Viršuliškių g. 42 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Viršuliškių g. 42-1, Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0029:343

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita – Lošimo automatų salonas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Adresas:        UAB „Limada“

el. paštas: limada@mada.lt

tel.:               8 5 2416583

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:        Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                2019-09-04

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:            g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 242

Laikas:          2019-09-05                   17:00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-09-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.