Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastatas Dubliškių g. 5, Vilniuje projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Dubliškių G. 5, 0101/0067:196

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos


Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Paslaugų paskirties pastato – automobilių plovykla (7.4.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „SIENOS”, PV Donatas Laucius

Savičiaus g. 3, Vilnius

868977336, donatas@wall.lt


Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „BETA TURTAS“ , Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, dir. Ignas Gaidukas

861206660, info@ccg.lt


Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Savičiaus  g. 3, Vilnius WALL architektūros studijos patalpose

darbo dienomis 8:00-16:00

arch. Donatas Laucius 868977336


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Imtinai iki 2019-03-13 16:00 email.:donatas@wall.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Panerių seniūnijos patalpose Žalioji a. 3, LT-02232, Vilnius

2019-03-13 17:30

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla