Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato- autoserviso Lentvario g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Lentvario g. 14, Vilnius . Žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0076:153

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama žemės sklypo naudojimo paskirtis :Kita(specialiai paskirčiai)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties -autoservisas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Jurevičiaus tapybos ir projektavimo įmonė

Algirdas Jurevičius     el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com  tel. nr. +370 687 13919

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB  „Detalita“

el. paštas info @ deltalita.lt tel. nr. 869820853

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Žemaitijos g. 8-1, Vilnius

tel.  +370 687 13919

Laikas 15:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Projektinius pasiūlymus teikti iki 2020-06-04

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti : el. paštas algirdas.jurevicius@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2020-09-15    17:00

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu budu :

Prisijungimo nuoroda ; https://youtu.be/AaWhFehSOzM

 

Atsisiųsti priedą.

2020-10-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.