Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato (autoserviso) Ukmergės g. 425, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ukmergės g. 425, Vilnius, kad. Nr. 0101/0100:1946

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

esama ir paliekama paskirtis: Kita; būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama ir paliekama: Paslaugų paskirties pastatas

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „DBA projektai“, PV Donatas Bacevičius, [email protected], 868629200

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Mototoja“, Ukmergės g. 425, Vilnius, [email protected], +37052356054

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Ukmergės g. 425, Vilnius, +37052356054, 9.00-16.00

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2020-02-21, [email protected], Partizanų g. 27E-51, Kaunas

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Konstitucijos pr. 3-415, Vilnius, 2020-02-21, 17:00

Atsisiųsti priedą.

3D modelis:  https://arcg.is/1zS1uf

2020-03-05

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą