Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato- dirbtuvių Beržuonos g. 23 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Beržuonos g. 23, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0159:1196

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis-kita; naudojimo būdas-komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas (dirbtuvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dmitrij Kaidašov architect.dmitrij@gmail.com tel. 868574269

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.J.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S.Nėries 73-74, Vilniuje, tel.868574269, nuo 12val iki 16 val darbo dienomis nuo 2019-09-26 iki 2019-10-14

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2019-10-14, raštu adresu: S.Nėries 73-74, Vilnius,

el.paštu adresu:  architect.dmitrij@gmail.com

telefonu : 868574269

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr.3 , Vilniuje , salė 215, 17 val.  2019-10-14

Atsisiųsti priedą.

2019-10-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.