Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Gamyklos g. 5 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gamyklos g. 5, Vilniaus m., žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0159:96 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas (7.4) – Didmeninis automobilių detalių prekybos išdavimo punktas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „AIF LT“

Adresas: E. Šimkūnaitės g. 10, lt-04130, Vilnius, Lietuva

Mob. Tel.: +370 674 26153, tel.: +370 5 2757679, faks.: + 370 5 2784821

El. Paštas: [email protected], tinklapis www.aif.lt

Statinio projekto vadovas- Bronius Patapavičius

El. Paštas: [email protected], mob. Tel.: +370 685 44554

Statinio architektas- Silvija Liubinienė

El. Paštas: [email protected], mob. Tel.: +370 654 08609

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „AD Baltic“

Adresas: Ukmergės g. 284, 06115 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2431474 Mob. Tel. +370 616 96069

El. Paštas: [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

UAB „AIF LT“, Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius

Telefono nr. 8 654 08609

Laikas 8:00-17:00 val.

Susipažinimo termino pabaiga 2019-05-03

www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected] , [email protected]

Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2019-05-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos g. 3, Vilnius, Salė 244

Data: 2019-05-06

Laikas: 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2019-05-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.