Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Liubčios g. 15 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Liubčios g. 15, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0100:1845

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos (nekeičiama)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Inekstra PV Lina Deikuvienė, el.p.: lina@inekstra.lt, tel. Nr. 865670549

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šeimyniškių g. 9 -1, Vilnius, el.p. lina@inekstra.lt 865670549, laikas: darbo dienomis 10-16 val. iki 2019-06-19

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu,  el. paštu lina@inekstra.lt ar  paštu Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3 , Vilnius, Salė: 215

Laikas: 2019-06-19 17:00:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-10

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą