Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Lūjos g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
LŪJOS G.4 , VILNIAUS M., VILNIAUS M. SAV. (SKL. NR.0101/ 0167:3167)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita.

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų paskirties statinių.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architectura humana“, architectura.humana@gmail.com, (85) 2620052

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
I.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Adresas:

A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius;

Tel. Nr. (85) 262 0052

Laikas:

Nuo 2018-11-06 iki  2018-11- 20, I-V, 8.00-17.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Planavimo pasiūlymai teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (2018-11-20)

A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius

Tel. (85) 262 0052

el. paštas: architectura.humana@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Adresas:

A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius

UAB „Architectura humana“ patalpose

Laikas:

2018-11-20, 18.00-19.00

Atsisiųsti priedą.

2018-12-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.