Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato – patikros posto, J. Tiškevičiaus g. 26, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Numatomo projektuoti nesudėtingo statinio adresas: J. Tiškevičiaus g. 26, LT- 02231, Vilniaus m.
sav. Sklypo kadastrinis: Nr.: 0101/0162:116.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Statinio naudojimo paskirtis – paslaugų paskirties ( 7.4. ).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Projektuotojas: V. Buzo iį „Architektūrinis modulis“, Muziejaus g. 16, Kupiškis, tel.: 868770446,
projekto vadovas – V. Buzas, el. p.: a.modulis@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Statytojas: E. T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Rasmitas“ patalpose J.Tiškevičiaus g 26, nuo liepos 24d., darbo dienomis 8-13 val., iki viešo susirinkimo. Tel.: pasiteiravimui 868770446.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo galima teikti Projektuotojui nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks 2019 metų rugpjūčio 26 dieną 17 val. Konstitusijos pr.3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09601 patalpose , 216 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-04
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.