Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Rasų g. 9 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rasų g. 9, Vilnius; sklypo kad. Nr.: 0101/0058:239

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas (7.4)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „2L Architektai“; Maksimas Zacharovas; [email protected]; 8 606 97187

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Rasų 9“; Ligoninės g. 5, LT-01134, Vilnius; [email protected]; 8 606 97187

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Krivių g. 10, Vilnius; 8 606 97187; darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00, iš anksto susiderinus susitikimo laiką; iki 2019-05-14

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-05-14 (imtinai); elektroniniu paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Stiklių g. 4, Vilnius (Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra); 2019-05-14; 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.