Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Savanorių pr. 163 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas

Savanorių pr. 163, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris – 0101/0052:212 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Martynas Bružas, martynas.bruzas@sweco.lt, 865292199

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sostena auto“, Įmonės kodas 121414767, Ukmergės g. 280, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Sweco Lietuva“ ofise, adresu Spaudos g. 6, korpusas II, 5 aukštas, 519 kab., Vilnius

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2019-03-28, atvykus susipažinti su pasiūlymais aukščiau nurodytu adresu. Susipažinimo laikas nuo 9:00 val. iki 16:30 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 UAB „Sweco Lietuva“ ofise, adresu Spaudos g. 6, korpusas II, 5 aukštas, 509 kab., Vilnius. Data 2019-03-28, nuo 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla