Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Sniego g. 7, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sniego g. 7. Vilnius, kad. Nr. 0101/0071:271

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – Sporto mokykla. Būsima paskirtis – Paslaugų.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sniego septyni“. Įmonės kodas 304814992, ditetorius M. Kavaliauskas, tel:

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-06-08, 16:00 val., el. paštu: [email protected], tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-06-08 d, 17:00 val.

https://www.youtube.com/watch?v=kppimXosXcc

 

Atsarginė nuoroda jeigu nepavyktų transliacija 17:00 val.

Bus aktyvuota 18:00 val. https://www.youtube.com/watch?v=u5GXmCTokgE 

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą