Visuomenės informavimas apie numatomą Paslaugų paskirties pastato, Stasylų g. 27, Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Stasylų g. 27, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m.sav. Sklypo kad. Nr. 0101/0076:315

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita.

Naudojimo būdai : Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (13005 kv.m.);

Komercinės paskirties objektų teritorijos (12520 kv.m.);

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (1522 kv.m.)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “EGL studija”, Kalvarijų g. 3-415A ,Vilnius, LT09310 Vilnius, tel. +370 69915674. Projekto vadovas, architektas Eugenijus Žarkovskis (el. paštas: eugenijus@egl.lt tel.: +370 69915674).

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Trans-In“, V. A. Graičiūno g. 1, LT-02241 Vilnius, vaidas@toralis.lt; +370 687 39029,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

nuo 2021 m.  liepos mėn. 23 d. iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 06 d. adresas Kalvarijų g.3-415A, Vilnius; tel.: +370 699 15674 darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 (dėl susitikimo pasiskambinti) ir interneto svetainėje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

UAB “EGL studija”, Kalvarijų g. 3-415A ,Vilnius, LT09310 Vilnius, tel. +370 69915674, ir el. paštu: eugenijus@egl.lt.
Iki 2021-08-09

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuotoliniu būdu 2021 m. rugpjūčio mėn 09 d. 16.00-17.00 val. Susirinkimo transliacijos prisijungimo adresas:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Y2M3NDgyN2EtMDRkNy00OTIzLWE4ZDctMGYyOTIzOTg1YzI0@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22674d26c1-0c53-4f68-8fe3-1f029ad08a13%22,%22Oid%22:%223dcc0dd6-7ef0-4c85-9ab9-8bc0b25cf6f3%22%7D

 

Vilnius 3D https://arcg.is/HnTOe

Atsisiųsti priedą

2021-09-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.