Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties su pagalbinio ūkio pastatu Pupinės k. (skl. kad nr. 0101/0159:842), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pupinės k., Vilniaus m. sav., skl. kad nr. 0101/0159:842.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama. Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas (7.4)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Astirex“, įm. Kodas 305172398, vadovas Darius Šilobritas, adresas Didlaukio g. 80-96, LT-08326 Vilnius. Tel: +370673 35555

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/, Laikas nuo 14:00-16:00 val. Polocko g. 4-101, Vilnius, prieš ateinant, susisiekti telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-04-24, 16:00 val., el. paštu: agne@architekturosprojektai.lt, tel: +370 671 66001,

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://www.youtube.com/watch?v=R2kR9X1JKrE,

data; 2020-04-24 d. Laikas nuo 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-06-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.