Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Subačiaus g. 77, Vilnius, 0101/0059:97 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos (nekeičiama)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – maitinimo, numatoma – paslaugų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arūnas Boruta, arunas.boruta@gmail.com, 8 687 21634

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB NAOMĖ PLIUS, Polocko g. 15, 01204 Vilnius, Anzelika@naome.lt, +370 5 215 34 10

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Universiteto g. 2, 01131 Vilnius, 8 687 21634, Pr., Antr., Tr.: 17:00 – 19:00 ir Ketv., Penkt.: 8:00 – 11:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019.07.17 imtinai; raštu – adresu Universiteto g. 2, 01131 Vilnius, el.paštu: arunas.boruta@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus m. savivaldybėje adresu Konstitucijos pr. 3, 216 salėje, 2019 m. liepos 18 d., 17 – 18 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-13

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą