Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Ukmergės g. 286, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
VILNIUS, UKMERGĖS G. 286,  0101/0015:319 VILNIAUS M. K.V.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
KITA, KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATAI (7.4)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „AIF LT“
 ADRESAS: E. ŠIMKŪNAITĖS G. 10, LT-04130, VILNIUS, LIETUVA
 MOB. TEL.: +370 674 26153, TEL.: +370 5 2757679,
 FAKS.:+ 370 5 2784821
 EL. PAŠTAS: INFO@AIF.LT, TINKLAPIS WWW.AIF.LT
 STATINIO PROJEKTO VADOVAS- BRONIUS PATAPAVIČIUS
 EL. PAŠTAS: BPATAPAVICIUS@AIF.LT, MOB. TEL.:
+370 685 44554
 
 STATINIO ARCHITEKTAS- ANDRIUS LIUBINAS
 EL. PAŠTAS: ALIUBINAS@AIF.LT, MOB. TEL.: +370 655 34749

 Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „TKM LIETUVA“
ADRESAS: VILNIAUS M., PERKŪNKIEMIO G. 2
 EL. PAŠTAS: GINTARAS@KIAMOTORS.LT
 MOB. TEL.: +370 698 17796

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „AIF LT“,
 ADRESAS: EUGENIJOS ŠIMKŪNAITĖS G. 10, VILNIUS
 MOB. TEL.: +370 685 44554
 LAIKAS 8:00-17:00 VAL.
 SUSIPAŽINIMO TERMINO PABAIGA 2018-06-12
 WWW.VILNIUS.LT

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
EL. PAŠTU: BPATAPAVICIUS@AIF.LT
 PASIŪLYMŲ TEIKIMO TERMINO PABAIGA: 2018-06-12
 LAIKAS: 17:00 VAL.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
ADRESAS: KONSTITUCIJOS PR. 3, VILNIUS, 215 SALĖ,
DATA: 2018-06-13
LAIKAS:  17:30 VAL.

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.