Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastato Ukmergės g. 425, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ukmergės g. 425, Vilnius, kad. Nr. 0101/0100:1946

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

esama ir paliekama paskirtis: Kita; būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama ir paliekama: Paslaugų paskirties pastatas

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

MB „DBA projektai“, PV Donatas Bacevičius, donatasbac@gmail.com, 868629200

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Mototoja“, Ukmergės g. 425, Vilnius, info@mototoja.lt, +37052356054

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Ukmergės g. 425, Vilnius, +37052356054, 9.00-16.00, iki 2021-04-27

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2021-04-27, dbaprojektai@gmail.com, Vaistariškių g. 7, Kaunas

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 27 d. 16.00

Nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72408768020?pwd=T1YrK1IrVnQ4V3AvdmJrR3ZjTS9MQT09

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius https://arcg.is/1G4GXu0

2021-08-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.