Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastatų- autoservisų Gilužio g. 15, 15A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Gilužio g. 15, 15A, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0167:3909)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Paslaugų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aušrinė Skarupskaitė, ausrine@subtilierdve.lt, 861259033

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Temis“, Verkių g. 36, Vilnius, info@temis.lt, 861444845

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lvovo g. 13-10, Vilnius, 861259033, 08:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki liepos 15 d. paštu (Lvovo g. 13-10, LT-09313 Vilnius) arba elektroniniu paštu ausrine@subtilierdve.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Liepos 15 d. 17:00-18:00, Konsitucijos pr. 3, 215 salė

Atsisiųsti priedus:

PP_Gilužio 15;  

PP_Gilužio 15A.

2019-07-22
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

2019-07-22
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.