Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastatų- autoservisų Gilužio g. 15, 15A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gilužio g. 15, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0167:3908);

Gilužio g. 15A, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0167:3909)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Komercinės paskirties objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aušrinė Skarupskaitė, ausrine@subtilierdve.com, 861259033

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Temis“, Verkių g. 36, Vilnius, info@temis.lt, 861444845

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lvovo g. 13-10, Vilnius, 861259033, 08:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki balandžio 23 d.  paštu  (Lvovo g. 13-10, LT-09313 Vilnius) arba elektroniniu paštu ausrine@subtilierdve.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Balandžio 23 d. 17:00-18:00, Konsitucijos pr. 3, 216 salė

Atsisiųsti: PP_Gilužio 15;

PP_Gilužio 15A.

2019-05-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedus: spp 308_19;  
spp 312_19.