Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastatų Talino g. 10A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Talino g. 10A, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0167:1928

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; paslaugų paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „2 Bricks“, projekto vadovas Vytautas Augustinavičius, va@2bricks.lt, +37068724672

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė „Nordspace“, įmonės kodas 305564463, adresas Švitrigailos g. 11A, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „2 Bricks“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37068724672, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki 2021 m. gegužės 4 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: sp@2bricks.lt iki 2021 m. gegužės 4 d. 15.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. gegužės 4 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://meet.google.com/vci-fbcf-kpy

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius: https://arcg.is/101vz4

2021-11-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.priedąpriedą