Visuomenės informavimas apie numatomą paslaugų paskirties pastatų Tarandės g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Tarandės g. 2 Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0170:155)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties statiniai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Vilniaus archprojektas“, SPDV Jurgita Blažiūnaitė, el.paštas vilniaus@archprojektas.lt,  tel.: 8 612 16518

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Tarandės valda“, Švarioji g. 34, Vilnius; el.paštas.:mindaugas.butn@gmail.com. 

tel.:8 646 59935

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g 1-2.8, Vilnius, 8 612 16518 1-IV 10:00-17:00.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu:. vilniaus@archprojektas.lt iki 2021 01 08

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 01 11  17:00

Click here to join the meeting

 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWFiNTY0MjQtNjUyNS00NTJmLTllYWUtYTJjYTU4ZTcyOTM5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4e6c67f5-a144-46ea-848f-b215238fe2a8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsisiųsti priedą.

2021-04-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.