Visuomenės informavimas apie numatomą pastato – bendrabučio Polocko g. 6, Vilniuje, buto (įvairioms socialinėms grupėms) nr. 51, paskirties keitimo į butą (gyvenamoji) projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Polocko g. 6-51, Vilnius, nr. 0101/0042:72

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama Kita, numatoma Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama Bendrabutis, būsima Bendrabutis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Agnė Čepulėnaitė. El. paštas: [email protected], tel: +37067166001

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
A.R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Polocko g. 4-101, Vilnius, tel: +37067166001, nuo 10:00 val. iki 16:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019-08-02, 16:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Polocko g. 6-51, Vilnius. data 2019-08-02, laikas 18:30 val.

Atsisiųsti priedą.