Visuomenės informavimas apie numatomą pastato-kavinės J.Basanavičiaus g. 14A Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

J.Basanavičiaus g. 14A, Vilnius; kad. Nr. 0101/0057:53

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir numatoma  maitinimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų  vadovas Ramūnas Buitkus; architektura@senamiescio.lt; 861066194

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dobilo daigas“  i/k;300514620; Adresas          J. Basanavičiaus g. 7, LT-01118 Vilnius,  8621 69007

                     

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019 06 17 Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius; 861066194  d.d. nuo 17  iki 17.30h iš anksto  susitarus

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 06 17 raštu  UAB“Senamiesčio  projektai“ Konstitucijos pr. 12-308, Vilnius;  e-pašu  architektura@senamiescio.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 06 17  Vilniaus savivaldybės patalpose; Konstitucijos pr. 3-244, Vilniuje  17:30

Atsisiųsti priedus: PROJEKTINIAI_PASIŪLYMAI TEKSTINĖ DALIS;

GRAFINĖ_MEDŽIAGA. 

2019-07-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.