Visuomenės informavimas apie numatomą patalpų paskirties keitimo į gydymo Šiaulių g. 5-9/ Ašmenos g. 1-9, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Šiaulių g. 5-9; Ašmenos g. 1-9; skl. kad. Nr. 0101/0057:147,

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė su gydytojo kabinetu; Gydymo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
uab „Renova“, Birutė Dedurienė, renova@renova.lt, +370 682 20017,

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Gedimino pr. 16, +370 682 20017, 18:00 iki 2019-01-30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektr. paštu renova@renova.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Gedimino pr. 16, 2019-01-31, 18:00

Atsisiųsti priedą.

2019-02-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.