Visuomenės informavimas apie numatomą patalpų paskirties keitimo iš pagalbinio ūkio į administracinę, J. Matulaičio a. 9, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, J. Matulaičio aikštė 9, kadastro Nr. 0101/0029:200

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (3 ir daugiau butų)
Patalpos P2 ir P3 esama pagrindinė naudojimo paskirtis – Pagalbinio ūkio/Pagalbinės patalpos
Patalpos P2 ir P3 numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Pavlidi ir ko“ SPV Elvyra Kalantienė el.p.: elvyra@pavlidi.lt; tel.: 8-685-44571; 8-5-414182

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
A.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Pavlidi ir ko“ J. Matulaičio aikštė 9-14, Vilniuje, tel.: 8-685-44571; 8-5-414182
darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 (iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019-08-14 raštu, adresu J. Matulaičio aikštė 9-14, Vilniuje
el.paštu elvyra@pavlidi.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
UAB „Pavlidi ir ko“ J. Matulaičio aikštė 9-14, Vilniuje
2019-08-14 18.00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-09-04
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.