Visuomenės informavimas apie numatomą pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatų, kitų inžinerinių statinių paskirties keitimo į paslaugų, kitos paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių Oslo g. 1, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Oslo g. 1, sklypo kad. nr. 0101/0068:2200

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagalbinio ūkio, gamybos ir pramonės paskirties pastatai, kitų inžinerinių statinių paskirties statiniys

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

paslaugų, garažų, kitos paskirties pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Rokas Mazuronis, el.p. archgildija@gmail.com,

tel. Nr. 860195589

 

Statytojas
(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „SKR Baltic“, Oslo g. 1, LT-04123 Vilnius, 8 5 233 7733

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, tel. Nr.: +370 601 95 589,

laikas: darbo dienomis 8 -17 val. iki 2019-06-13, Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės adresas: www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus

dėl projektinių pasiūlymų iki 2019-06-13

elektroniniu paštu / tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu arba viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks š. m. Birželio 13 d. 17 val.

Vilniaus miesto savivaldybėje, salėje nr. 242

Atsisiųsti priedą.